โรงเรียนชาติเฉลิม
7 ถนนชาติเฉลิม  ตำบลเขานิเวศน์  อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ชุดฝึกวัดความสามารถในการอ่าน
ชื่ออาจารย์ : นางจันทร์ฉาย แพละออง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 2561,14:02  อ่าน 537 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นวัตกรรม "ชุดการฝึกการคัดลายมือ"
ชื่ออาจารย์ : นางจันทร์ฉาย แพละออง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 2561,14:01  อ่าน 932 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการคิดคำนวณสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนชาติเฉลิม
ชื่ออาจารย์ : นางชมพูนุท พัดพรม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 2561,13:42  อ่าน 546 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : -
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกาญจนา ยวงเดชกล้า
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 2561,17:20  อ่าน 488 ครั้ง
รายละเอียด..