โรงเรียนชาติเฉลิม
7 ถนนชาติเฉลิม  ตำบลเขานิเวศน์  อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000
คณะกรรมการนักเรียน
รอบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่