โรงเรียนชาติเฉลิม
7 ถนนชาติเฉลิม  ตำบลเขานิเวศน์  อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000
บุคลากรทางการศึกษา

นางมณฑาทิพย์ คงมั่น
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาววรัญญา แสงแป้น
เจ้าหน้าที่ธุรการ