โรงเรียนชาติเฉลิม
7 ถนนชาติเฉลิม  ตำบลเขานิเวศน์  อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวโสรยา เฉลิมสาร
ครูผู้ช่วย