โรงเรียนชาติเฉลิม
7 ถนนชาติเฉลิม  ตำบลเขานิเวศน์  อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000
ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

เปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561  

ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์  2561 
อนุบาลปีที่ 1 เกิดในปี พ.ศ.2558

 

อนุบาลปีที่ 2
เกิดในปี พ.ศ.2557

อนุบาลปีที่ 3
เกิดในปี พ.ศ.2556
   

 

คุณสมบัติ
1. สำเนาสูติบัตรของนักเรียน
2. สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน
3. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา - มารดา
4. สำเนาบัตรประชาชนของบิดา - มารดา
5. หลักฐานการตรวจกรุ๊ปเลือด
6. หลักฐานการย้ายของนักเรียนทั้งหมด(กรณีย้ายมาจากโรงเรียนอื่น)

 

 

 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 06 เม.ย. 2561,00:00   อ่าน 1358 ครั้ง