_PRINT 


ข่าว : ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่ดี Best Practice
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่ดี
เครือข่ายการจัดการศึกษาที่ 2 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่ดี  (Best Practice)  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย โรงเรียนในเครือข่ายการจัดการศึกษาที่ 2  ณ ห้องประชุมโรงเรียนชาติเฉลิม มีโรงเรียนในเครือข่ายการจัดการศึกษ
ในวันที่ 15 สิงหาคม 2560

ข่าวโดย : admin
อ่าน 59 ครั้ง
วันที่ 18 สิงหาคม 2560
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 13:12:20:PM