_PRINT 


ข่าว : เลือกตั้งกรรมการนักเรียน ปี 2560
เลือกตั้งกรรมการนักเรียน
โรงเรียนชาติเฉลิมจัดกิจกรรม เลือกตั้งประธานนักเรียน ปี 2560 ณ หอประชุมโรงเียนชาติเฉลิม
ในวันที่  15  มิถุนายน พศ.2560

ข่าวโดย : admin
อ่าน 10 ครั้ง
วันที่ 16 มิถุนายน 2560
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 03:25:47:AM