_PRINT 


ข่าว : ไหว้ครู 2560
ไหว้ครู
โรงเรียนชาติเฉลิมจัดกิจกรรมวัน ไหว้ครู  ปี2560  ณ หอประชุมโรงเรียนชาติเฉลิม  
ในวัน พฤหัสบดี ที่ 15  มิถุนายน  2560  

ข่าวโดย : admin
อ่าน 13 ครั้ง
วันที่ 16 มิถุนายน 2560
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 03:38:06:AM