_PRINT 


ข่าว : งานสรรพศาสตร์ ตลาดวิชาการ การศึกษาระนอง ครั้งที่ 4
งานสรรพศาสตร์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ได้จัดงานสรรพศาสตร์ ตลาดวิชาการ การศึกษาระนอง ครั้งที่ 4 ในวันที่ 6 - 8 เดือน มิถุนายน พศ. 2560 
ณ โรงเรียนชาติเฉลิม 
ได้มีโรงเรียนต่างๆ จัดแสดงผลงานนักเรียน และผลิตภัณฑ์จากโรงเรียน แสดงตามเต๊นฑืต่างๆ มีการแสดงของนักเรียน  ขายสินค้าจากโรงเรียนต่างๆ มีการประกวดวาดภาพ ระบายสี และผลงานต่างๆ ของนักเรียน

ข่าวโดย : admin
อ่าน 10 ครั้ง
วันที่ 14 มิถุนายน 2560
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 03:24:15:AM