_PRINT 


ข่าว : ทัศนศึกษา
ทัศนศึกษา
โรงเรียนชาติเฉลิม นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในจังหวัดระนอง 
โดยมีคณะครู  จำนวน   7 คน นำนักเรียน ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ เช่น พระที่นั่งรัตนรังสรรค์  วัดหงาว  ป่าชายเลน 

ข่าวโดย : admin
อ่าน 47 ครั้ง
วันที่ 25 เมษายน 2560
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 03:24:56:AM