_PRINT 


ข่าว : วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนชาติเฉลิม 1 สิงหาคม 2559
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนชาติเฉลิม
โรงเรียนชาติเฉลิมจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนชาติเฉลิม วันที 1  สิงหาคม พศ. 2559   ซึ่งโรงเรียนชาติเฉลิมได้ก่อตั้งมาแล้ว 103 ปี
ในครั้งนี้ได้มีพระอาจารย์คนังมุนี ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน และทุนของโรงเรียนชาติเแลิมให้กับนักเรียนที่ยากจน เรียนหนังสือดี ณ  ห้องประชุมโรงเรียนชาติเฉลิม 

ข่าวโดย : admin
อ่าน 306 ครั้ง
วันที่ 01 สิงหาคม 2559
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 03:39:21:AM