โรงเรียนชาติเฉลิม
7 ถนนชาติเฉลิม  ตำบลเขานิเวศน์  อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000
ภาพกิจกรรม
EGAT Green Learning Awards
เมื่อวันที่ เสาร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์  2562  โรงเรียนชาติเฉลิมได้รับรางวัลระดับประเทศ โรงเรียนคาร์บอนต่ำ (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียน) ระดับประถมศึกษา ประเภทจำนวนนักเรียนน้อยกว่า 1,500  คน  สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าร้อยละ 5 ขึ้นไป สามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ 653.63 kgCO ประจำปี 2561           ณ หอประชุมเกษม จาติกวนิช การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 2562,18:30   อ่าน 557 ครั้ง