โรงเรียนชาติเฉลิม
7 ถนนชาติเฉลิม  ตำบลเขานิเวศน์  อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000
คณะผู้บริหาร

นางนิตยาพร ขวัญดี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา